Vastgoedontwikkeling

Diensten > Vastgoedontwikkeling

Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren...

Het degelijk ontwikkelen tot een leefbuurt is een metier op zich en is, gelukkig, niet enkel te vatten in m³, % en/of €.

In residentiële vastgoedontwikkeling werken wij, projectgebonden, samen met LiveSmart. We onderschrijven hun motieven en werken er graag aan mee om die samen te behalen.

We mikken in deze smenwerking op residentiële projecten, tussen de 10 en 50 wooneenheden, in Vlaanderen, de Brusselse Rand en "Noord-Luik".

De kruisbestuiving met onze zorgverlening ligt voor de hand.